Privacy- en cookiebeleid

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel. Ik raad je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Via mijn website bied ik informatie en diensten aan. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Miranda Bron verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder de juiste toestemming gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld van u of van een minderjarige, neem dan contact met me op via mijn info@mirandabron.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bas draait verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Miranda Bron neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Miranda Bron draait) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Miranda Bron bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Miranda Bron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bas draait blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bas draait en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mirandabron.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bas draait wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Miranda Bron neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mirandabron.com. Miranda Bron heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Ik werk uitsluitend met beveiligde, versleutelde verbindingen door middel van SSL certificaten. Ik verstuur uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Mijn website is beveiligd tegen aanvallen en virussen.
  • Mijn software wordt actueel gehouden.
  • Op mijn computer is beveiligingssoftware geïnstalleerd in de vorm van een virusscanner.

Contactgegevens

Miranda Bron, gevestigd aan Weg van de Vrede 35, 3815PE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Miranda Bron is de Functionaris Gegevensbescherming van Miranda Bron. Zij is te bereiken via info@mirandabron.com.